Vragen? Bel of mail ons

IT security


Volledige controle op IT security

Door het stijgende aantal cyberdreigingen wordt het belang van goede IT-security groter. Hackersaanvallen op bedrijfsnetwerken komen steeds vaker voor. Met als gevolg dat de continuïteit van je organisatie gevaar loopt. KNNS helpt je voor eens en altijd af te rekenen met onzekerheden over de beveiliging van je IT-omgeving door een security op basis van techniek en gedragspatronen.

 

Een sterke basis door het IT security beleid

Het IT security beleid helpt om volledige controle te krijgen over de beveiligingsmaatregelen. Dit beleid vormt de basis voor de beveiliging van je organisatie. Samen stellen we beleid op met daarin regels en processen rondom IT security. Daar waar mogelijk, stellen we de regels in met behulp van de techniek. Bijvoorbeeld door administrator rechten aan de juiste personen toe te kennen en het automatisch afdwingen van het wachtwoordbeleid. In het IT security beleid staan ook de verantwoordelijkheden van je organisatie omschreven. Zo kan je in de toekomst altijd terugvallen op deze sterke basis.

 

Geen risico's op IT security door een combinatie van regels en patronen en gedrag

Aan de hand van een doordachte aanpak helpen wij met het implementeren van het IT security beleid binnen je organisatie. Hiermee bereik je stapsgewijs het gewenste niveau van informatiebeveiliging. Om alle informatie goed te beveiligen is een combinatie nodig van beveiliging op het niveau van techniek en gedrag. We kunnen bijvoorbeeld wel instellen dat een wachtwoord aan bepaalde kenmerken moet voldoen. Maar als een medewerker zijn wachtwoord deelt of rond laat slingeren dan is er alsnog sprake van een risico. Daarom is het noodzakelijk de IT security op beide vlakken goed geregeld te hebben. We stellen technische regels en gedragspatronen in die passen bij jouw organisatie. Afwijkend gedrag wordt door verschillende software automatisch herkend zodat je kunt ingrijpen. Beveiligingsrisico’s nemen hierdoor structureel af.

Hoe pakken wij cybersecurity aan?

 

Altijd controle houden op IT security door monitoring techniek en gedrag

Het regelen van je IT security is één, grip houden is een tweede. Door middel van monitoring en periodieke rapportages heb je continu inzicht in waar je staat als organisatie op het gebied van IT security. Je ziet meteen waar je mogelijk nog kan verbeteren. Monitoring van de technische regels geven de verhouding weer tussen het beleid, het niveau van informatiebeveiliging, de wet- en regelgeving en de gemaakte stappen hierin. Het monitoren van gedragspatronen voorkomt schade door cyber dreigingen in plaats van dat je achteraf moet ingrijpen.

 

Dankzij goede IT security voor eens en altijd beschermd tegen cybercriminaliteit

IT security van A tot Z helemaal geregeld én inzicht in het beveiligingsniveau van je organisatie. Daarmee ben je voor eens en altijd beschermd tegen cybercriminaliteit en heb je de mogelijkheid tot continue verbetering. Maak een einde aan alle zorgen over de beveiliging van je IT-omgeving en de risico’s die je organisatie loopt.

In gesprek met een van onze security experts?