Back-up en recovery

Voorkom dataverlies door back-up en recovery.

Dataverlies wil je voorkomen. Het tast de continuïteit van je bedrijf aan en kost veel tijd én geld. Daarom is het belangrijk dat je regelmatig back-ups maakt en een plan hebt voor het terugzetten van de data, mocht dat nodig zijn. De mogelijkheden van een back-up en recovery oplossing zijn uitgebreid.

Advies van een expert?

Wat is back-up en recovery?

Een back-up is een kopie van je data, die je kan terugzetten (recovery) als er zich problemen voordoen. Zo voorkom je dataverlies en waarborg je de continuïteit van je bedrijf. We maken back-ups van alle relevante data, zoals servers - zelfs servers op je eigen locatie -, devices en werkomgevingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel een laptop herstellen als die onverhoopt crasht.

Werkplekbeheer

Het centrale punt van alles wat je doet is steeds vaker je digitale werkplek. Zelfs vergaderingen en afspraken verschuiven door Teams van de boardroom naar je werkplek. Het is cruciaal dat deze altijd bijgewerkt, veilig en up- and running is. Daarom is werkplekbeheer is een belangrijk onderdeel van onze managed service dienstverlening. Een werkplek die goed functioneert, zorgt voor optimale productiviteit. Daarom voeren we bijvoorbeeld op afstand updates uit buiten jouw operationele werktijden zodat je hier geen hinder van ondervindt en leveren we 24/7 support.

Van proactief naar preventief beheer

Dankzij onze unieke preventieve werwijze lopen we niet achter de feiten aan, maar zijn we problemen voor. Dagelijks monitoren we - deels geautomatiseerd - tienduizenden meldingen over de gezondheid van jouw applicaties, servers en devices. Daardoor herkennen we problemen voordat ze ontstaan en kunnen we op tijd reageren. Doordat we 24/7 preventief beheer uitvoeren, komen jouw belangrijkste bedrijfsprocessen nooit in gevaar.

Geen SLA maar XLA

Een Service Level Agreement (SLA) is de overkoepelende term voor een set aan afspraken tussen de leverancier en de klant over geleverde diensten. Meestal gaan deze afspraken over de prestaties van de dienstverlening en IT omgeving. Wij geloven dat IT je bedrijf en processen moet faciliteren. Daarom zetten we een stap extra en werken we met een eXperience Level Agreement (XLA). Hierbij kijken we verder dan uptime en eventuele storingen. De XLA legt de nadruk op de beleving van jouw collega’s en de tevredenheid over hun ideale werkplek. Zo meet je écht de toegevoegde waarde van IT.