SWV

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de één is dat regulier en voor de ander passend onderwijs. Om ieder kind het juiste te bieden en passend onderwijs mogelijk te maken, zijn er 152 regionale samenwerkingsverbanden. Zij hebben deze belangrijke maar gecompliceerde verantwoordelijkheid vol uitdagingen. De techniek moet faciliterend zijn en hun werk makkelijker maken.

De taak van een SWV

In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Zij maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Daarnaast zijn natuurlijk de ouders van de kinderen betrokken. Voor veel samenwerkingsverbanden is het de betrokkenheid van al deze partijen in het proces wat het moeilijk maakt om communicatie te stroomlijnen. Ook is veilige communicatie en informatievoorziening naar alle betrokken partijen een grote uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie de juiste mensen bereikt?

Uitdagingen voor een SWV

De uitdagingen die SWV’s kennen, zijn grofweg in drie categorieën op te delen: informatiemanagement, inzicht in data en databeveiliging.

Informatiemanagement
Communicatie, documenten en overige informatie moet worden opgeslagen en gedeeld met ouders, scholen, overheid, (jeugd)zorg.

Inzicht & intelligence
Naast de jaarrapportages is het van belang om inzicht te hebben in de voortgang. Op basis hiervan kun je strategische keuzes maken.

Privacy & databeveiliging
Met zoveel gevoelige data in beheer moet je hier bewust en veilig mee omgaan. Zoveel betrokkenen bij de processen maakt dit nog belangrijker en nóg moeilijker.

Rapportages voor sturing

Bij het maken van strategische keuzes is het van groot belang om te beschikken over de juiste en volledige stuurinformatie om beslissingen op te baseren. Denk aan: budgetallocatie, veranderingen en verbetermogelijkheden, resultaten en input voor jaarreportages.

Tevens is het afzetten van deze cijfers tegen landelijke percentages van groot belang. Hoe mooi zou het zijn als je met slechts een aantal klikken deze informatie inzichtelijk hebt? Zoals gegevens van het aantal aanvragen, doorlooptijden, toegekende TLV’ers en het aantal thuiszitters. Uiteindelijk heb je een (jaar)rapportage binnen luttele minuten van deze gegevens. Beslissingen kun je vanaf nu nemen op actuele duidelijke en eenduidige informatie.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op met Marcel.