• processen, informatie, communicatie
  • Procesoptimalisatie
  • Business intelligence
  • telefonie en communicatie
 • Cloud werkplek, netwerk, printers
  • Cloud werkplek
  • Kantoorprinters
  • Grootformaat en digitale drukpersen
 • Managed services en supplies
  • Managed Services
  • computer en kantoorbenodigdheden

processen, informatie, communicatie

De basis van ICT is de optimalisatie van uw bedrijfsproces. Daarbij ligt de focus op verbetermogelijkheden van uw informatie, communicatie en werkstomen. Met onze suite van oplossingen zorgen we dat u compleet inzicht en controle heeft over uw bedrijfsproces.

Lees meer

Cloud werkplek, netwerk, printers

U wilt controle over uw ICT infrastructuur en alle bijbehorende  apparatuur en hardware. Onze visie is dat uw ICT infrastructuur alles omvat zoals netwerk, werkplek, printers en devices zoals tablets en telefoon en smartphones. Op al deze gebieden leveren onze experts u de beste oplossing. Bij KNNS heeft u echt alles onder één dak.

Lees meer

Managed services en supplies

Het beheer van uw ICT omgeving en uw bedrijfsprocessen verreist steeds meer specialistische kennis. Het is niet meer wenselijk of mogelijk om al die kennis zelf in huis te hebben. Daarom brengt u deze kennis onder bij KNNS. Wij zorgen ervoor dat u kunt blijven werken.

Lees meer

Procesoptimalisatie

Automatiseer uw (sub)processen en maak handmatige handelingen overbodig.
Document management en taak-automatisering gecombineerd met Business Intelligence zorgt voor complete controle en inzicht over uw bedrijfsproces.

Lees meer

Business intelligence

Verander data in krachtige verhalen die u helpen om inzichten te delen en samenwerking te verbeteren

U kunt al uw data op interactieve wijze verkennen. Er zijn geen grenzen, waardoor u inzichten kunt creëren die u niet eerder voor mogelijk hield. U heeft vragen, uw data bevat de antwoorden, onze dashboards maken van uw data visueel en relevant.

Lees meer

telefonie en communicatie

Vast en mobiel volledig geïntegreerd vanuit de cloud, geen centrale. Uitgebreide functionaliteiten zoals videovergaderen, conferencecalls en uw voicemails in uw mailbox. Met onze vervangservice zit u nooit zonder mobiel. Makkelijker bellen bestaat niet.

Lees meer

Cloud werkplek

ICT is bedoeld om werken makkelijker te maken. Uw systeem volledig ingericht én onderhouden op uw private cloud in ons datacenter, of op een centrale server bij u op locatie. De – vaste en mobiele – werkstations hoeven slechts op dit systeem aangesloten te worden. Een internetverbinding is voldoende.

Lees meer

Kantoorprinters

KNNS biedt een volledig assortiment van printapparatuur voor uw kantooromgeving. We bekijken hoe u kunt besparen op uw printkosten en hoe de printers kunnen bijdragen aan de verbetering van uw werkprocessen.  Maak ook gebruik van onze documentscan, wij brengen alle kosten van uw gehele documentstroom in kaart en ziet u hoe aanzienlijke besparingen en kwaliteits verbeteringen te behalen zijn.

Lees meer

Grootformaat en digitale drukpersen

KNNS heeft een gespecialiseerd team op het gebied van grootformaat plotters, grafische printers en digitale drukpersen.

Printers waarbij aan het resultaat hoge eisen worden gesteld koopt u niet zomaar. KNNS heeft kennis zowel voor advisering en aanschaf, maar ook op technisch gebied. Onze eigen technische service zorgt ervoor dat u verzekerd bent van een goed draaiende machine en u heeft een korte lijn met onze eigen specialisten.

Lees meer

Managed Services

Met onze eigen service bent u verzekerd van continuïteit. Problemen worden vaak opgelost voordat ze optreden. Op afstand bewaken we uw netwerk, devices en printers, 24 uur per dag.

Lees meer

computer en kantoorbenodigdheden

KNNS biedt alles wat uw bedrijf nodig heeft om succesvol te zijn: kantoorbenodigdheden, facilitaire en kantinebenodigdheden, cartridges en alles voor de digitale werkplek van laptop, tablet tot muis.

Wij zorgen ervoor dat u tijd, geld en inspanning bespaart, dan kunt u bezig zijn met uw business. Al bijna 30 jaar staan wij onze klanten persoonlijk te woord met ons advies. 
 

Bekijk onze webshop en vraag een account aan.

Lees meer
Publicatiedatum: 10-02-2016

Sinds januari 2016 is er veel veranderd op het gebied van de privacy wetgeving. Dat heeft impact op uw organisatie. Sinds 1 januari 2016 bent  u namelijk verplicht om een ‘onbedoeld’ datalek direct te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Op overtreding staan hoge boetes die op kunnen lopen tot €820.000,- of 10% van uw wereldwijde jaaromzet. U moet zich als Verantwoordelijke bewust zijn van de impact.


Door Nigel Buis, verantwoordelijk voor business development en data&privacy bij KNNS.
 


Wat heeft KNNS eraan gedaan

Allereerst vinden wij het belangrijk dat u weet wat uw Bewerker en Adviseur eraan heeft gedaan om u zo goed mogelijk te kunnen helpen:
•    Training aan het gehele personeel gegeven door twee juristen om bewustwording te creëren
•    Privacy Impact Assessment uit laten voeren door een externe organisatie
•    Standaard bewerkersovereenkomst sjabloon gemaakt mét invulhulp
•    Registratie datalekken via portaal mogelijk gemaakt
•    Checklist om kans op datalekken te verminderen
•    Gratis bijeenkomst in 2016 om uw vragen door privacyjuristen te laten beantwoorden.
 

Begrippen

Omdat de wetgeving erg complex is hebben wij voor u een aantal kernbegrippen genoteerd.

Verantwoordelijke:    Uw organisatie
Toezichthouder:    College Bescherming Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens)
Bewerker:    Uw Cloud provider, oftewel de organisatie waar u uw servers draait
Adviseur:    Uw ICT partner
Betrokkene:    Uw klanten
Privacy Impact Assessment:    Een advies-/praatstuk om de risico’s van het lekken van persoonsgegevens te minimaliseren. Dit gaat van algemene voorwaarden tot aan ICT systemen.


‘Onbedoeld’ datalek

Een ‘onbedoeld’ datalek is volgens de wet:
toegang, vernietiging, wijziging, vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.
Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Een ‘onbedoeld’ datalek is een erg ruim begrip. U heeft al met een datalek te maken als:
•    Er een USB stick is kwijtgeraakt
•    De laptop is gestolen
•    Een mailbericht bij de verkeerde persoon is aangekomen
•    Loslippige medewerkers
•    Menselijke fouten
•    Ongeautoriseerde toegang (hackers)

 

De vraag is niet óf u een datalek krijgt, maar wanneer!Meldplicht en registratie

U bent bij wet verplicht om alle incidenten direct te melden aan de Toezichthouder. Daarnaast bent u verplicht om alle incidenten te registreren. Er zijn veel aspecten die specifiek beschreven moeten worden. KNNS heeft daarom in het serviceportaal  de mogelijkheid om naast incidenten en wijzigingen ook datalekken te registreren. Hierdoor is het centraal opgeslagen en kunnen wij u zo goed mogelijk helpen om te voldoen aan de wetgeving. Dat kunt en moet u verwachten van uw Adviseur.

De incidenten waarbij Betrokkene (uw klanten) privacy gevolgen aan kunnen overhouden moeten ook aan hen gemeld worden.
 
Melding als Verantwoordelijke aan de Toezichthouder en Betrokkene
Dit is een melding die u in alle gevallen van een ‘onbedoeld’ datalek moet doen:
•    Toezichthouder: Daadwerkelijke gevolgen (Wat is er gebeurd)
•    Toezichthouder: Vermoedelijke gevolgen (Wat kan er nog meer gebeuren)
•    Toezichthouder: Genomen maatregelen (Wat is er gedaan om herhaling te voorkomen)
•    Betrokkene: Een email, brief of klantenbericht over de gebeurtenis en de getroffen maatregelen


Zware straffen

De Toezichthouder zal organisaties zwaar gaan straffen (€820.000,- of 10% van uw wereldwijde omzet) als er geen zelflerend vermogen zichtbaar is of als u:
•    Bewust de privacyregels overtreedt
•    De risico’s weet en accepteert dat de datalek negatieve impact heeft
•    Schuldig bent aan grove nalatigheid


Bewerkersovereenkomst

Neemt u diensten af uit de cloud? Dan dient u een bewerkersovereenkomst aan te gaan met uw Bewerker. De wet schrijft voor dat u als Verantwoordelijke zelf een bewerkersovereenkomst moet opstellen. Wij vinden dit als KNNS erg vreemd en willen u hierbij helpen. Daarom hebben wij voor onze eigen clouddienst een sjabloon laten maken die juridisch klopt. Dit kunt u vervolgens invullen met onze invulhulp. Dit lijkt ons als Adviseur en Bewerker niet meer dan logisch.
 

Checklist

Om u op weg te helpen hebben wij een checklist gemaakt. Met behulp van deze checklist hopen wij bewustwording te creëren en met u in contact te komen. Als Adviseur en Bewerker vinden wij het namelijk erg belangrijk dat de risico’s op datalekken bij u minder worden:
•    Dataclassificatie (wie mag waarbij)
•    Identity & access management (beperk wie waarbij mag komen)
•    Fysieke toegang tot ruimtes (sleutelplan, afspraken over ruimtes)
•    Mobiele toegang (wie mag vanuit huis werken, zijn alle smartphones beveiligd?)
•    Datavernietiging (bewaar niet eeuwig de persoonsgegevens)
•    Beleid (Werkplekken, Smartphones, Social Media, Communicatie)
•    Hardware afvoeren (oude PC’s, laptops etc.. veilig laten afvoeren)
•    Contractuele afspraken (Ga met uw klanten en leveranciers in gesprek)
•    Persoonsgegevens (welke persoonsgegevens verwerkt uw organisatie?)
•    Infrastructuur (Welke systemen worden gebruikt zoals servers, applicaties en locaties)
•    PIA (Laat een Privacy Impact Assessment uitvoeren)
•    Monitoring (Worden privacy incidenten nu aangekaart?)
•    Interne processen (Ga na of alle processen waar persoonsgegevens gebruikt worden veilig uitgevoerd  worden)
•    Opvoeding (Weten uw medewerkers alles over dit onderwerp? Hoe ze meldingen moeten maken? Is er een draaiboek?)
•    Weet u wat u moet doen als de Toezichthouder komt controleren?
•    Privacy Officer (Wie gaat er binnen de organisatie verantwoordelijke worden voor al het voorgaande?)

 

Vervolgstappen

Kunt u het bovenstaande checklist afvinken? Dan bent u goed op weg. Er zijn echter ook zaken als huidige contracten, voorwaarden en producten die u levert. U moet ook nadenken over de Europese Privacy Verordening waarin staat dat alles “Privacy by design and default” moet zijn. Dit betekent dat alles uit het oogpunt van privacy gerealiseerd moet worden.

Lukt het bovenstaande niet of wilt u op een andere manier in contact komen? Neem even contact op met Nigel Buis via 088-5667139 of per e-mail naar n.buis@knns.nl.