Security

Van techniek tot bewustzijn onder de medewerkers. Beide aspecten zijn cruciaal voor een gedegen beveiliging van de data. Security-oplossingen gaan verder dan technische hulpmiddelen als een virusscanner en firewall. Het raakt de volledige organisatie. Het kan zelfs invloed hebben op het voortbestaan van de organisatie wanneer de beveiliging niet goed op orde is.

Hoe groot kan de schade zijn wanneer er een datalek is? Allerlei klantgegevens liggen dan mogelijk op straat! Op meerdere facetten is dat erg. Enerzijds omdat de techniek niet voldeed om het tegen te gaan en anderzijds het effect op je imago. En juist de reputatie die is geschaad, duurt vaak het langste voort.

Om de impact te beperken en de business continuity van de organisatie te waarborgen is een Business Continuity Plan (BCP) handig. Dat beschrijft hoe een organisatie tijdens een ramp nog steeds zijn belangrijkste diensten kan blijven leveren. Zo leg je vast wat een aanvaardbaar niveau is voor de dienstverlening tijdens verstoringen en hoe lang het mag duren.

Databeveiliging

KNNS kijkt naar wat de kroonjuwelen van jouw organisatie zijn. Kroonjuwelen zijn in onze ogen de data die jouw organisatie onderscheidend maakt van de rest. Om deze gegevens optimaal te beschermen, nemen wij de techniek en de persoonlijke elementen onder de loep. Vooral het laatste is cruciaal omdat meer dan de helft van alle datalekken door menselijk handelen ontstaat.

Het belang van een autorisatiematrix

Het is daarom ontzettend belangrijk om te weten wie tot welke programma’s en data toegang heeft en of die toegang nodig is. Is het noodzakelijk dat anderen, naast de accountmanagers, ook klantinformatie kunnen inzien? Heeft de receptie bijvoorbeeld écht toegang nodig tot ‘al die bestanden’?

Met een rechten- en rollenstructuur krijg je inzicht in wie waar toegang tot heeft. Dat maakt het beheersbaar, wat bijvoorbeeld erg handig is wanneer medewerkers in- of uit dienst treden. Zo werk je aan een stuurbaar securitybeleid.

Bescherm je data en bedrijfsgeheimen

Ik help je graag verder

0885667000
Whitepaper

Gratis whitepaper

Met 15 tips voorbereid op de nieuwe datawet (GDPR)

Download gratis