Managed Service

Het Service Level Agreement (SLA) is een bekende term in de IT. Het is de overkoepelende term voor een set aan afspraken tussen de leverancier en de klant over de geleverde dienst(en). Meestal gaan deze afspraken over de prestaties van de dienstverlening/ IT-omgeving.

KNNS zet een stap extra en hanteert de eXperience Level Agreement (XLA). Hierbij kijken we verder dan uptime en eventuele storingen. De XLA legt de nadruk op de beleving van de eindgebruikers en klanttevredenheid. Zo komt boven tafel hoe de klant de dienstverlening ervaart en of IT de bedrijfsprocessen goed faciliteert.

Focus op de bedrijfsprocessen

Stel je bent een logistieke onderneming, dan is het belangrijk dat iedere vrachtwagen met de juiste lading op tijd vertrekt. Dat logistieke orderproces is de levensader van het bedrijf. Die moet goed zijn en altijd functioneren. KNNS kijkt daarnaar. Wij monitoren en beheren dat proces.

Dankzij slimme software zien wij het onderhoud aankomen en wordt er voorkomen dat een incident een tweede keer voorkomt. Op die manier gaan wij van proactief naar preventief beheer. Daarbij weten wij wat de impact van een incident is op het bedrijfsproces van het bedrijf. Ondanks de complexiteit van informatietechnologie is er controle over de onderlinge verbanden. Hoe? Dat zie je in onderstaande afbeelding schematisch weergegeven.

Preventief beheer

Het ongestoord functioneren van de bedrijfsprocessen, daar gaat het om. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar een (opkomende) verstoring en de bijhorende impact. In één oogopslag is zichtbaar welk bedrijfsproces wordt geraakt. Dankzij deze inzichten kan er snel worden overgegaan tot actie en zo ben je een incident voor.

De traditionele SLA-rapportage vervalt daarmee. Nu ontvang je een rapport met een overzicht van de incidenten die zijn voorkomen. Deze XLA omschrijft de dienstverlening die KNNS levert om jouw IT-omgeving tot onze zorg te maken. Daardoor kun jij je focussen op jouw bedrijf.

Wil jij ook altijd operationeel zijn?

Neem contact op met Marcel

0885667000