Passend onderwijs voor ieder kind is de missie

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Dat is voor de één regulier en voor de ander is dat speciaal onderwijs. Om ieder kind het juiste aan te bieden en passend onderwijs mogelijk te maken, zijn er 152 regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Zij hebben deze belangrijke maar gecompliceerde verantwoordelijkheid vol uitdagingen. De techniek moet daarom faciliterend zijn en hun werk makkelijker maken.

Gert van de Kamp, directeur van de SWV Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe, werkt samen met KNNS om het proces goed en efficiënt te hebben. Alles om voor de kinderen passend onderwijs te realiseren. “In onze regio helpen wij 13.000 kinderen aan passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs en 20.000 kinderen voor het primair onderwijs. Als SWV zijn wij een vehikel om de samenwerking tussen scholen te stimuleren”, aldus Van de Kamp over de rol van zijn organisatie.

Het belang van een goed proces

Iedereen is het eens dat onderwijs belangrijk is. De directeur beaamt dat: “Elke leerling moet passend onderwijs kunnen krijgen, maar wel betaalbaar.” Met dat laatste haalt Van de Kamp een spannend punt aan. De budgetten nemen af in zijn regio en dat maakt het tot een uitdaging om de leerlingen van passend onderwijs te (blijven) voorzien.

Een belangrijke manier om het betaalbaar te houden, is ervoor zorgen dat de scholen zelf meer faciliteiten hebben. Zo blijven er meer leerlingen op het reguliere onderwijs. “Wij (de SWV red.) spreken dan met de leerling wat hij wil en wat de school kan aanbieden. De school komt er vaak tot eigen verrassing achter dat ze meer in hun mars hebben dan ze zelf voor mogelijk hielden, of dat ze met een paar kleine aanpassingen veel meer kunnen. Dat varieert van bijscholing van de huidige docenten, de aanstelling van extra functionaris of het inrichten van een ‘pluspunt’.” Een dergelijk pluspunt is een ruimte binnen de school met speciaal opgeleid personeel waar kinderen terecht kunnen op momenten dat het ze even teveel wordt, of als ze in alle rust iets willen doen.

Dankzij DocuWare is het een succes

Mocht een kind meer begeleiding nodig hebben dan op het reguliere onderwijs wordt aangeboden, dan kan hij dus naar het speciaal onderwijs. De start hiervan is dat de desbetreffende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraagt. Daarna gaat dat document het proces in. Een complexe procedure met vele betrokkenen: van gemeente en ouders tot docenten en gedragsdeskundigen.

“In 2015 deden wij dit nog volledig handmatig. Dat werkte prima. Alleen was de menselijke afhankelijkheid te groot. Om die afhankelijkheid weg te nemen begon de zoektocht naar een systeem. Belangrijk daarbij was dat de school en het kind op één staan. Het proces volgt.”

Via een andere SWV werd Van de Kamp getipt om met KNNS te praten over DocuWare. Door middel van deze software is de volledige stroom voor aanmeldingen te kanaliseren. De flow is ingericht om alle informatie van de belanghebbenden te bundelen. Door het volledige proces in het veilige DocuWare te borgen, heeft Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe meteen de security/ databeveiliging op orde. Zo bepalen zij welke medewerkers toegang hebben tot bepaalde bestanden en tevens wordt alles gelogd. Zo is altijd te achterhalen wie wat heeft gedaan.

Van de Kamp is zeer tevreden over de oplossing: “De inrichting van DocuWare is zeer organisch verlopen. Dat was prettig omdat wij zelf nog bezig waren met het inrichten en bepalen van de eigen procedures en processen. Daardoor verloopt een TLV-aanvraag via DocuWare succesvol. We zien a la minute waar een dossier zich in de keten bevindt. Daarnaast hebben we business intelligence aan het systeem gekoppeld. Zo is meteen inzichtelijk wat bijvoorbeeld de doorlooptijden zijn.” En zo maakt IT het werk van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe makkelijker.

Wil je hier meer over weten?

Neem gerust contact op met Marcel.